Sewa Jack Hammer

Rp. 245.000/ hari/ 8 jam

baca detail

Sewa Stamper Kuda

Rp 295.000/ hari/8 jam
baca detail

Sewa Stamper Kodok

Rp 295.000/ hari/ 8 jam

baca detail

Sewa Molen

Rp 345.000/ hari/8 jam

baca detail

Sewa Trowel

Rp 295.000/ hari/ 8 jam

baca detail

Sewa Vibrator

Rp 295.000/ hari/ 8 jam

baca detail

Sewa Chainsaw

Rp 295.000/ hari/ 8 jam

baca detail

Sewa Mesin Potong

Rp 295.000/ hari/ 8 jam

baca detail

Sewa Beton Cutter

Rp 695.000/ hari/ 8 jam

baca detail

Sewa Blower

Rp 225.000/ hari/8 jam

baca detail

Sewa Alat Bongkar Keramik

Rp 345.000/ hari/ 8 jam

baca detail

Sewa Bor Beton

Rp 345.000/ hari/ 8 jam

baca detail

Sewa Gerinda Beton Lantai

Rp 345.000/ hari/ 8 jam

baca detail

Sewa Polisher Lantai & Dinding

Rp 395.000/ hari/ 8 jam

baca detail

Sewa Mesin Marka Jalan

Rp. 495.000/ hari/ 8 jam

baca detail

Sewa Pompa Air

Rp. 295.000/ hari/ 8 Jam

baca detail

Sewa Bar Bender

Rp. 295.000/ hari/ 8 jam

baca detail

Sewa Bar Cutter

Rp. 295.000/ hari/ 8 jam

baca detail

Sewa Genset

Rp 295.000/ hari/ 8 jam

baca detail

Sewa Paku Tembak

Rp. 245.000/ hari/ 8 jam

baca detail

Sewa Kompresor

Rp. 345.000/ hari/ 8 jam

baca detail

Sewa Power Screed

Rp. 245.000/ hari/ 8 jam

baca detail

Sewa Baby Roller

Rp. 695.000/ hari/ 8 jam

baca detail

Sewa Mesin Las

Rp. 495.000,-/hari /8 jam

baca detail